Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

   Szanowni Państwo!                

 Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 20 tyg. do 3 lat do udziału w realizowanym przez nas projekcie "Malinowe Skrzaty - Twój Żłobek w Krakowie" w Żłobku przy ul. Solskiego 11/3U w Krakowie.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE PRZYJMUJEMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W BIURZE PROJEKTU - UL. IRYSOWA 5/1  LUB

W ŻŁOBKU "MALINOWE SKRZATY" UL. SOLSKIEGO 11/3U

W GODZ. 8.00 - 12.00

                  Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Bożena Matławska BM SPORT w partnerstwie z W3A.PL Sp. z o.o. pn. „Malinowe Skrzaty – Twój żłobek w Krakowie”.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym,  Zasięg terytorialny Projektu – województwo małopolskie, miasto Kraków. Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 r. do 30.11.2020 r.

1. CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy poprzez zwiększenie aktywności zawodowej, podniesienie szans na podjęcie zatrudnienia uczestników projektu wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w terminie: 01.07.2019 r. - 30.11.2020 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

 1. GD stanowią osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji .opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia. Są to osoby, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie Krakowa zgodnie z KC. Rodzice/opiekunowie prawni to osoby, których dzieci w wieku do lat 3 wcześniej nie były objęte opieką w formie zinstytucjonalizowanej. Wnioskodawca dopuszcza udział w projekcie osób z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnością .ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością .intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi oraz z trudnościami komunikacyjnymi. W razie potrzeby ww. osobom zostanie zapewnione odpowiednie wsparcie i opieka. Dotyczy to zarówno dzieci jak i rodziców/opiekunów prawnych.

Zatem wśród 24 rodziców/opiekunów prawnych grupę docelową będą stanowić:

 1. 12 osób poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo lub poszukujące pracy ,w tym osoby, które przerwały karierę ze względu na urodzenie DZ lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 2. 12 osób pracujących, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, a także osoby będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem dziecka przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

 1. Kryteria formalne dla rodziców/opiekunów:

- osoby, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie Krakowa oraz pełnią prawną opiekę nad

dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

 1. Kryteria preferencyjne:
 2. Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (źródło weryfikacji: zaświadczenie z PUP i/lub oświadczenie) 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK
 3. Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim/ macierzyńskim (źródło weryfikacji :zaświadczenie i/lub oświadczenie) 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK
 4. Osoby z rodzin o niskich dochodach określone .w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn.17.07.2012 [Dz.U.2012.823](źródło weryfikacji: zaświadczenie o dochodach) 0pkt-NIE; 1 pkt –TAK
 5. Osoby samotnie wychowujące dziecko do 3 r.ż.(źródło weryfikacji :oświadczenie rodzica)
  0 pkt-NIE; 1 pkt–TAK
 6. Osoby niepełnosprawne (źródło weryfikacji: oświadczenie i orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu) 0 pkt-NIE;1 pkt –TAK
 7. Kobiety (źródło weryfikacji: kwestionariusz osobowy) 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK

Skala oceny: 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK Rekrutacja i promocja projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami wspólnotowymi oraz krajowymi dot. promocji EFS.

Dokumenty można pobrać ze strony:  www.malinoweskrzaty.przedszkolna.net

                                                                                                            Z poważaniem

                                                       Bożena Matławska

 

 

 

 

 

 

       

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE PRZYJMUJEMY 

W ŻŁOBKU "MALINOWE SKRZATY" UL. SOLSKIEGO 11/3U

W GODZ. 12.00 - 16.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

                                          Czesne tylko 35,00zł/m-c

SZANOWNI PAŃSTWO,

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU OD 20 tyg. DO 3 LAT DO NOWEGO ŻŁOBKA NA ŻABIŃCU!

ROZPOCZYNAMY NABÓR DO NOWOPOWSTAŁEGO ŻŁOBKA "MALINOWE SKRZATY3" 

przy ul. Ludwika Solskiego 11/3U w Krakowie

Wszelkie informacje - tel. 502471130 lub 511712773

 

PRZYJDŹ - ZOBACZ - ZAPISZ MALUSZKA!

ZAPRASZAMY!!!

 

Wszelkie pytania można kierować drogą elektroniczną : malinowe.skrzaty@onet.pl

lub telefonicznie 502471130, 511712773

 

Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej: www.malinoweskrzaty.przedszkolna.net 

w zakładce Projekt Unijny /Żłobek ul. Solskiego 11/3U

 

 

                                                                         

  

     

      

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny