Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Żłobek Irysowa

 

 

  Żłobek "MALINOWE SKRZATY" - ul. Irysowa 7/1

                       

         

 

1. Żłobek funkcjonuje 12 miesięcy w roku tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.

2. Placówka pracuje w godzinach od 7:00 do 17:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3. W zależności od potrzeb rodziców, czas pracy żłobka może być wydłużony za dodatkową odpłatnością.

4. Placówka jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy.
5. Dyrektor placówki może ustalić inne dni wolne, terminy przerw w pracy żłobka podawane będą do wiadomości rodziców. Ewentualne przerwy nie zwalniają rodziców od opłaty czesnego za cały miesiąc.
6. Nabór do żłobka odbywa się przez cały rok.
7. Warunkiem zapisania dziecka do placówki jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

8. W przypadku, gdy liczba kandydatów do żłobka przekracza liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku, bez zwrotu kosztów za czas choroby bądź urlopowania dziecka.

10. Czesne oraz opłata za wyżywienie pobierane są z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.

11. Opłata za pobyt dziecka w placówce, składa się z trzech części:
• wpisowego, które jest opłatą jednorazową, płatną przy zgłoszeniu dziecka do żłobka ,
• opłaty stałej – czesnego, w ramach której placówka zapewnia  zajęcia dla dzieci  z języka angielskiego, logorytmiki oraz rytmiki 
(koszt ustala Dyrektor na dany rok),

 • opłaty za wyżywienie –  na zasadzie cateringu (wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor na dany rok), zasady odpłatności:
a) stawka żywieniowa wyliczana jest przez pomnożenie kosztu  x ilość dni roboczych w danym miesiącu,
b) zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka może nastąpić po powiadomieniu placówki minimum tego samego dnia do godziny 7:30,

 

 Placówka przeznaczona  jest dla dzieci w wieku od 5m-cy do 3 lat a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 4 lat (Dz.U. 2013 poz. 1457 Art.7 pkt.2)

 

CENNIK

Opłaty w roku 2020

  •  do 10  godzin dziennie – 1150 
  •  do 5 godzin dziennie – 830 zł

 

Dotacje 2020

10

W roku 2020 od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703  Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

pobrane

Żłobek "Malinowe Skrzaty" planuje uczestnictwo w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH edycja 2020″
 

 Karnety godzinowe

 Wpisowe przy karnecie – 200 zł. Jest to opłata jednorazowa bezzwrotna na rok od daty zakupu pierwszego karnetu.

  •  pojedyncza godzina – 20 zł
  • 25 godzin – 300 zł (12 zł jedna godzina)
  • 50 godzin – 500 zł (10 zł jedna godzina)

 

 

Wpisowe wynosi 500zł. Jest to opłata jednorazowa bezzwrotna na okres trwania umowy obejmująca: ubezpieczenie dziecka, materiały higieniczne (ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, mydło hipoalergiczne, naczynia, nocnik, itp.) materiały plastyczne.

 Płatne przy podpisaniu umowy. W przypadku  rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

 Kontynuacja umowy – wpisowe 250 zł. Jest to opłata jednorazowa bezzwrotna na okres trwania kolejnej umowy obejmująca: ubezpieczenie dziecka, materiały higieniczne (ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, mydło hipoalergiczne, naczynia, nocnik, itp.) materiały plastyczne.

 Płatne przy podpisaniu umowy. W przypadku  rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

 Miesięczne czesne opłacane jest z góry, przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienna opiekę wraz z zajęciami przewidzianymi w harmonogramie dnia.

 Opłata za wyżywienie płatna przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na konto placówki.

 Zajęcia dodatkowe (fakultatywne) są organizowane według zapotrzebowania rodziców i podlegają dodatkowej opłacie

Dodatkowe możliwości:
 

  • "Wieczór dla Rodziców"– środa / piątek, pobyt 18:00-22:00 – 100 zł
  • "Sobota dla Rodziców" – pobyt w sobotę 10:00-14:00 – 100 zł
  • Możliwość kompleksowej opieki nad dzieckiem w weekendy

 Opłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy :

Jeżeli chcesz zapisać swoje dziecko do naszego żłobka wystarczy pobrać, wypełnić i odesłać do nas formularz zgłoszeniowy do żłobka. Resztą zajmiemy się już my – skontaktujemy się z Tobą i dopełnimy wszelkie formalności.W celu dokonania zapisu dziecka prosimy o  przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: malinowe.skrzaty@onet.pl

 


Odnośnie wolnych miejsc - prosimy o kontakt telefoniczny: 502 471 130

 

 

 

                                                                         

  

     

      

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny