Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

SZANOWNI PAŃSTWO,

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU OD 20 tyg. DO 3 LAT DO NASZEGO ŻŁOBKA NA ŻABIŃCU!

TRWA NABÓR DO ŻŁOBKA "MALINOWE SKRZATY3" 

przy ul. Ludwika Solskiego 11/3U w Krakowie

DOKUMENTY REKRUTACYJNE PRZYJMUJEMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W BIURZE PROJEKTU - UL. IRYSOWA 5/1  LUB

W ŻŁOBKU "MALINOWE SKRZATY" UL. SOLSKIEGO 11/3U

W GODZ. 8.00 - 12.00

 

                                    Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Bożena Matławska BM SPORT w partnerstwie z W3A.PL Sp. z o.o. pn. „Malinowe Skrzaty – Twój żłobek w Krakowie”.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym,  Zasięg terytorialny Projektu – województwo małopolskie, miasto Kraków. Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 r. do 31.01.2021 r.

1. CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy poprzez zwiększenie aktywności zawodowej, podniesienie szans na podjęcie zatrudnienia uczestników projektu wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w terminie: 01.07.2019 r. - 31.01.2021 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

 1. GD stanowią osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji .opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia. Są to osoby, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie Krakowa zgodnie z KC. Rodzice/opiekunowie prawni to osoby, których dzieci w wieku do lat 3 wcześniej nie były objęte opieką w formie zinstytucjonalizowanej. Wnioskodawca dopuszcza udział w projekcie osób z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnością .ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością .intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi oraz z trudnościami komunikacyjnymi. W razie potrzeby ww. osobom zostanie zapewnione odpowiednie wsparcie i opieka. Dotyczy to zarówno dzieci jak i rodziców/opiekunów prawnych.

Zatem wśród 24 rodziców/opiekunów prawnych grupę docelową będą stanowić:

 1. 12 osób poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo lub poszukujące pracy ,w tym osoby, które przerwały karierę ze względu na urodzenie DZ lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 2. 12 osób pracujących, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, a także osoby będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem dziecka przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

 1. Kryteria formalne dla rodziców/opiekunów:

- osoby, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie Krakowa oraz pełnią prawną opiekę nad

dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

 1. Kryteria preferencyjne:
 2. Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (źródło weryfikacji: zaświadczenie z PUP i/lub oświadczenie) 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK
 3. Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim/ macierzyńskim (źródło weryfikacji :zaświadczenie i/lub oświadczenie) 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK
 4. Osoby z rodzin o niskich dochodach określone .w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn.17.07.2012 [Dz.U.2012.823](źródło weryfikacji: zaświadczenie o dochodach) 0pkt-NIE; 1 pkt –TAK
 5. Osoby samotnie wychowujące dziecko do 3 r.ż.(źródło weryfikacji :oświadczenie rodzica)
  0 pkt-NIE; 1 pkt–TAK
 6. Osoby niepełnosprawne (źródło weryfikacji: oświadczenie i orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu) 0 pkt-NIE;1 pkt –TAK
 7. Kobiety (źródło weryfikacji: kwestionariusz osobowy) 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK

Skala oceny: 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK Rekrutacja i promocja projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami wspólnotowymi oraz krajowymi dot. promocji EFS

ZAPRASZAMY! 

 

AKTUALNOŚCI:

ZAPRASZAMY DO ŻŁOBKA NA ŻABINCU!

Utworzono dnia 24.08.2019

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU OD 20 tyg DO 3 LAT DO  ŻŁOBKA NA ŻABIŃCU! 

czytaj dalej na temat: ZAPRASZAMY DO ŻŁOBKA NA ŻABINCU!

 

                                                                         

  

     

      

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 31

W poprzednim tygodniu: 60

W tym miesiącu: 17

W poprzednim miesiącu: 252

Wszystkich: 9923