Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ul. Łokietka 238

CENNIK

Opłaty w roku 2020

 •  do 10  godzin dziennie – 1150 
 •  do 5 godzin dziennie – 830 zł
 •  do 3 godzin dziennie – 560 zł

Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Udzielana dotacja składa się z dwóch odrębnych dofinansowań:

 1. Dofinansowania do opieki nad dziećmi (będącymi mieszkańcami Krakowa) objętymi opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w wysokości 1,70 zł za godzinę opieki (godziny liczone według umów zawartych z rodzicami). Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców za opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami, placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania częśći miesięcznych opłat rodziców za opiekę. Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota dotacji  otrzymanej od Gminy.
 2. Dofinansowania do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (będącymi mieszkańcami Krakowa) objętymi opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w wysokości 2,40 zł za godzinę opieki (godziny liczone według umów zawartych z rodzicami). Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dostosowanie lokalu lub zabawek do potrzeb dziecka).

Dotacja udzielana jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Planowane dofinansowanie z Programu „Maluch +” 2020 ;

Karnety godzinowe

 Wpisowe przy karnecie – 200 zł. Jest to opłata jednorazowa bezzwrotna na rok od daty zakupu pierwszego karnetu.

 •  pojedyncza godzina – 20 zł
 • 25 godzin – 375 zł (15 zł jedna godzina)
 • 50 godzin – 500 zł (10 zł jedna godzina)

Wpisowe wynosi 500zł. Jest to opłata jednorazowa bezzwrotna na okres trwania umowy obejmująca: ubezpieczenie dziecka, materiały higieniczne (ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, mydło hipoalergiczne, naczynia, nocnik, itp.) materiały plastyczne.

 Płatne przy podpisaniu umowy. W przypadku  rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

 Kontynuacja umowy – wpisowe 250 zł. Jest to opłata jednorazowa bezzwrotna na okres trwania kolejnej umowy obejmująca: ubezpieczenie dziecka, materiały higieniczne (ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, mydło hipoalergiczne, naczynia, nocnik, itp.) materiały plastyczne.

 Płatne przy podpisaniu umowy. W przypadku  rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

 Miesięczne czesne opłacane jest z góry, przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienna opiekę wraz z zajęciami przewidzianymi w harmonogramie dnia.

 Opłata za wyżywienie płatna przelewem do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto placówki.

 Zajęcia dodatkowe (fakultatywne) są organizowane według zapotrzebowania rodziców i podlegają dodatkowej opłacie

Dodatkowe możliwości:
* "Wieczór dla Rodziców"– środa / piątek, pobyt 18:00-22:00 – 100 zł

* "Sobota dla Rodziców" – pobyt w sobotę 10:00-14:00 – 100 zł

* Możliwość kompleksowej opieki nad dzieckiem w weekendy

 Opłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy :

Jeżeli chcesz zapisać swoje dziecko do naszego żłobka wystarczy pobrać, wypełnić i odesłać do nas formularz zgłoszeniowy do żłobka. Resztą zajmiemy się już my – skontaktujemy się z Tobą i dopełnimy wszelkie formalności.W celu dokonania zapisu dziecka prosimy o  przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: malinowe.skrzaty@onet.pl

 


Odnośnie wolnych miejsc - prosimy o kontakt telefoniczny: 502 471 130

 

 

                                                                         

  

     

      

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Sportowo-Artystyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Malinowe Skrzaty" z siedzibą ul. Irysowa 5/1 i 7/1, 30-411 Kraków lub Żłobek „Malinowe Skrzaty” z siedzibą ul. Łokietka 238 31-283 Kraków. 

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.