Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ramowy program dnia

Ramowy program dnia w Żłobku Malinowe Skrzaty

7.00 – 8.30 schodzenie się dzieci, zabawy pod kierunkiem nauczyciela zgodne z zainteresowaniami dzieci, indywidualne oraz integrujące grupę zabawy ruchowe

 zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy manualne, przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi, poranne ćwiczenia

8.30 – 9.00 śniadanie

9.00 – 9.30 zajęcia edukacyjne na miarę indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka

Poniedziałek – rytmika / zajęcia plastyczne

Wtorek – gimnastyka ogólnorozwojowa

Środa – angielski dla maluszków oraz zajęcia multimedialne/zabawa w teatr

Czwartek – zajęcia ekologiczne/kulinarne/eksperymenty naukowe

Piątek – zabawy przy muzyce (taniec, rytmika)

9.30 – 10.00 zabawy ruchowe i ćwiczenia ogólnorozwojowe indywidualne i w grupie

10.00 - 10.30 II śniadanie

10.30 – 11.45 zajęcia na powietrzu: spacer, gry i zabawy ruchowe, zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze

11.45 – 12.15 obiad – I danie 

12.15 – 12.25 czynności higieniczne i samoobsługowe

12.30 – 14.00 odpoczynek poobiedni, leżakowanie lub zajęcia wyciszające

14.00 – 14.30 obiad – II danie
14.30 – 15.45  rozwijanie talentów i kompetencji dzieci, zajęcia dodatkowe, gry i zabawy
15.45 – 16.00 czynności higieniczne i samoobsługowe

16.00 – 16.20 podwieczorek

16.20 – 17.30 zabawy w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, czytanie bajek, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela lub specjalistów,
rozchodzenie się dzieci

 

                                                                         

  

     

      

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Sportowo-Artystyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Malinowe Skrzaty" z siedzibą ul. Irysowa 5/1 i 7/1, 30-411 Kraków lub Żłobek „Malinowe Skrzaty” z siedzibą ul. Łokietka 238 31-283 Kraków. 

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.