Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Organizacja żłobka

Organizacja żłobka

Żłobek Malinowe Skrzaty działa w oparciu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  Opieką w żłobku objęte są dzieci w wielu od 5 m-cy do 3 lat. Dyrektor może przenieść ze żłobka do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku pod warunkiem, że osiągnęło ono dojrzałość przedszkolną.

Dni i godziny otwarcia

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30 z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

W roku 2019 zaplanowane są następujące dni wolne w Żłobku:

30 kwietnia, 2 i 4 maja (poniedziałek, środa, piątek)

1 czerwca (piątek)

13 -17 sierpnia – tygodniowa przerwa wakacyjna

2 listopada (piątek)

24, 27, 28 i 31 grudnia (poniedziałek, czwartek, piątek, poniedziałek) – przerwa świąteczna.

W szczególnych przypadkach na prośbę rodziców placówka może zapewnić opiekę dziecku przed godziną 7.00 oraz po godzinie 17.30, wymaga to jednak wcześniejszego uzgodnienia.  Pobyt dziecka po godzinie 17.00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia i jest dodatkowo odpłatny 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

W okresach o obniżonej frekwencji ( wakacje, ferie zimowe, długie weekendy, szkolne przerwy świąteczne ) placówka funkcjonuje na zasadzie dyżuru ( grupy łączone ).

Funkcje żłobka

W ramach opieki nad dziećmi realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna.  Do zadań żłobka należy w szczególności:

* zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

* zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka ;

* prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Odpoczynek i sen

Maluszki mają zapewnione warunki do spokojnego odpoczynku i pospania w oddzielnym pomieszczeniu przeznaczonym na sypialnię dla żłobka.  Pory odpoczynku i snu dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka.

Pobyt na świeżym powietrzu

Podopieczni żłobka codziennie przebywają przynajmniej 1 godzinę na świeżym powietrzu, chyba że panują wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe ( silny wiatr, ulewny deszcz, bardzo niska temperatura powietrza, smog ). Dzieci mają do dyspozycji plac zabaw.

 

                                                                         

  

     

      

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Sportowo-Artystyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Malinowe Skrzaty" z siedzibą ul. Irysowa 5/1 i 7/1, 30-411 Kraków lub Żłobek „Malinowe Skrzaty” z siedzibą ul. Łokietka 238 31-283 Kraków. 

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.